Untitled 2
Tren dong khoai tay lien ket san xuat giua HTX Nong lam suc Phi Vang, Don Duong voi Cong ty Pepsico Viet Nam
nguồn internet

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi Nhà nước dành cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Câu hỏi: Tôi là Ngọc Linh. Xin hỏi, Nhà nước có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi nào đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật hợp tác xã 2012 thì Nhà nước có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là:

– Hỗ trợ:

+ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

+ Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;

+ Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới;

+ Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

+ Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội;

+ Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Ưu đãi:

+ Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế;

+ Ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Ngoài ra đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi như trên thì còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây:

+ Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;

+ Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Ưu đãi về tín dụng;

+ Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh;

+ Chế biến sản phẩm.

Công ty Luật S&B Law – Luật phá sản doanh nghiệp 2014 Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664