Untitled 2

CHÍNH SÁCH MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ

Ngày 03/4/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Theo đó, việc miễn tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế được thực hiện như sau:

  • Dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ được miễn tiền sử dụng đất.
  • Thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất của chủ đầu tư được nhà nước giao đất gồm:

+ Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

+ Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất gồm:

  • Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính).
  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao).
  • Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2017.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xây nhà trên đất vườn có bị phạt không?

Câu hỏi: Bố mẹ tôi được thừa kế của ông bà nội 1 mảnh đất …

Chat Zalo: 0904340664