Untitled 2

Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đây là một nội dung được đề cập tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó,

  • Quy định cụ thể những lĩnh vực mà tổ chức khi tham gia phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

+ Khảo sát xây dựng;

+ Lập quy hoạch xây dựng;

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

+  Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;

+ Tư vấn quản lý dự án;

+ Thi công xây dựng công trình;

+ Giám sát thi công xây dựng;

+  Kiểm định xây dựng;

+ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  • Không còn quy định ràng buộc nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
  • Nếu như trước đây, Chính phủ quy định chủ đầu tư chỉ được trực tiếp quản lý đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng với dự án có sự tham gia của cộng đồng và dự án có tổng mức đầu tư dưới 02 tỷ đồng do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, thì tại Nghị định này, Chính phủ cho phép chủ đầu tư được trực tiếp quản lý đối với dự án xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.
  • Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, đơn cử:

+ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng;

+ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng;

+ Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Nghị định 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.  

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thực trạng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664