Untitled 2

Chính sách mới đối với hàng hóa trong cửa hàng miễn thuế

Tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh hàng miễn thuế. Theo đó, hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế bao gồm: hàng hóa tạm nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đó là những loại hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu và nếu là hàng hóa có điều kiện thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế. Tuy nhiên thời gian lưu giữ không quá 12 tháng theo quy định của Luật Hải quan năm 2014. Ngoài ra nghị định cũng quy định giao dịch trong cửa hàng miễn thuế có thể là đồng Việt Nam, các ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc đồng tiền của nước có chung biên giới đất liền với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới.
Nghị định có hiệu từ ngày 15/2/2017.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW trên truyền hình:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664