Untitled 2
Ask

Chủ doanh nghiệp tư nhân chết, ai sẽ là người chịu trách nhiệm các khoản nợ của doanh nghiệp?

Câu hỏi: Ông A là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân chết, có để lại di chúc để lại doanh nghiệp và toàn bộ tài sản cho 2 con là anh B và anh C.  Vậy anh B, C có phải chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh và các khoản nợ của doanh nghiệp hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì ông A để lại di chúc là để lại toàn bộ tài sản và doanh nghiệp cho 2 con trai là B và C. Theo quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

  1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân”

Như vậy, anh B và anh C có trách nhiệm với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tương ứng với phần di sản đã được chia.

Xem thêm: Luật sư doanh nghiệp

Xem thêm: Luật sư giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664