Untitled 2
Doanh nghiệp

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn vào công ty TNHH hay không?

Câu hỏi: Ông A là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân X. Bây giờ ông A muốn góp vốn vào công ty TNHH Y có được hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy dịnh về doanh nghiệp tư nhân như sau:

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

  1. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh”.

Ngoài ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

  1. a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  2. b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

Căn cứ hai quy định trên , chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh vì chủ sở hữu hộ kinh doanh cũng phải chịu trách nhiệm vô hạn với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình, thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh, nên nếu chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là chủ sở hữu hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh có thể ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ kinh doanh với mình. Điều này không quy định chủ doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn vào công ty TNHH, ngoài ra căn cứ Khoản 3 Điều 18 thì chủ doanh nghiệp tư nhân không thuộc đối tượng không được góp vốn vào công ty TNHH.

Như vậy, ông A được phép góp vốn vào công ty TNHH Y.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664