Untitled 2
Chuyển trụ sở chính

Chuyển trụ sở chính của công ty du lịch từ TP Hồ Chí Minh tới tỉnh khác.

Để tiến hành thủ tục điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty du lịch, ngoài việc tiến hành thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư doanh nghiệp cũng cần tiến hành thủ tục tại sở văn hóa thể thao và du lịch.

Nếu Công ty hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa, thì Công ty cần thông báo về việc điều chỉnh trụ sở với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM. Sau khi được cấp Giấy phép mới, phải tiến hành thông báo với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến. (1)

Nếu Nếu Công ty hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế, thì ngoài việc thông báo với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật lại thông tin trên Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Tổng Cục du lịch (Hà Nội). (2)

SBLaw có thể hỗ trợ Công ty trong việc thực hiện các thủ tục nêu trên với mức phí như sau:

– Thực hiện thủ tục (1): 2.000.000 VNĐ

– Thực hiện thủ tục (2): 4.000.000 VNĐ

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664