Untitled 2
chuyển trụ sở công ty.

Thủ tục chuyển trụ sở công ty.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, muốn chuyển trụ sở công ty về tỉnh khác, mong SBLAW tư vấn thủ tục và phí luật sư?

Luật sư trả lời: Về vấn đề này, SBLAW trả lời doanh nghiệp như sau:

I/ Tư vấn thủ tục:

Thủ tục chuyển đổi trụ sở công ty từ TP. HCM về tỉnh/thành phố khác, thông thường được thực hiện qua các bước cơ bản như sau:

1/ Quyết toán thuế tại TP.HCM

Công ty phải tiến hành việc quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi đặt địa chỉ trụ sở chính ở TP. HCM. Việc quyết toán thuế này phải được thực hiện xong, tình trạng được cập nhật trên Hệ thống thông tin điện tử của Tổng cục thuế Việt Nam là đã giải quyết xong, không còn nợ thuế, thì mới tiến hành bước tiếp theo được.

Ngoài ra, Công ty cũng nên quyết toán/thông báo với các cơ quan có liên quan như: Sở lao động địa phương (quản lý tình hình đóng bảo hiểm xã hội của nhân viên công ty); chi cục hải quan; ngân hàng; đối tác … về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

2/ Đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Tỉnh/thành phố dự định chuyển đến

Công ty tiến hành nộp hồ sơ thông báo địa chỉ trụ sở chính mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp dự định chuyển đến.

Tại bước này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra tình trạng quyết toán thuế của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin điện tử của Tổng cục thuế Việt Nam; nếu trạng thái chưa được cập nhật là đã giải quyết xong, Sở sẽ tạm dừng hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đến khi trạng thái được cập nhật là đã sẵn sàng thì mới giải quyết tiếp.

3/ Đăng bố cáo về việc thay đổi trụ sở chính

Sau khi được cấp Giấy phép mới, Công ty tiến hành đăng bố cáo về việc thay đổi trụ sở chính trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

4/ Trả con dấu cũ tại cơ quan Công an TP. HCM

Sau khi được cấp Giấy phép mới, Công ty tiến hành hoàn trả con dấu công ty tại Công an TP. HCM.

5/ Đăng ký con dấu mới tại cơ quan Công an Tỉnh/thành phố dự định chuyển đến

Sau khi hoàn trả thành công con dấu cũ, Công ty tiến hành khắc con dấu mới tại Công an TP. HCM

6/ Đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tại Tỉnh/thành phố dự định chuyển đến

Sau khi hoàn tất các bước trên, Công ty cần đăng ký các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền liên quan tại Tỉnh/thành phố dự định chuyển đến như, Chi cục Thuế/Hải quan/Ngân hàng/Phòng lao động … để tiếp tục hoạt động bình thường

II/ Phí dịch vụ:

Với các công việc từ Bước 02 đến Bước 05 nêu trên, phí dịch vụ của SBLaw là: 5,000,000 VNĐ(chưa bao gồm 10% VAT)

Đối với Bước 01, nếu Khách hàng có yêu cầu, SBLaw có thể phối hợp với Đối tác hỗ trợ Khách hàng, chi phí sẽ được báo cụ thể sau khi tiến hành rà soát tình trạng hồ sơ, sổ sách kế toán hiện tại của Công ty.

Lưu ý: phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm chi phí di chuyển hai chiều từ TP.HCM để thực hiện công việc; chi phí ăn ở (nếu có) để thực hiện công việc; và các chi phí phát sinh khác trên danh nghĩa Khách hàng để thực hiện các công việc nêu trên. Các chi phí này SBLaw sẽ gửi Đề nghị thanh toán để Khách hàng tiến hành thanh toán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Câu hỏi: Nội quy lao động và Quy chế quản lý nội bộ công ty …

Chat Zalo: 0904340664