Untitled 2
Bồi thường
nguồn internet

Có được khấu trừ lương của người lao động vì lý do bất khả kháng không ?

Câu hỏi : Tôi là Tùng, hiện đang làm cho công ty sản xuất giầy A. Trong lúc đang làm việc, công ty bị mất điện ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất. Tuy đã cố gắng áp dụng các biện pháp cần thiết nhưng dây chuyền vẫn không hoạt động trở lại được. Điều đó làm cho công ty bị chậm trễ đưa hàng cho đối tác và phải bồi thường hợp đồng. Công ty đã khấu trừ lương của nhân viên với lý do bù đắp vào khoản tiền phải bồi thường. Vậy cho tôi hỏi công ty làm như thế có đúng không ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 130 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định về các trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

“Điều 130. Bồi thường thiệt hại

  1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

      2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Khoản 1 điều 101 Bộ Luật Lao động năm 2012 cũng quy định: Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này”.

Theo đó công ty không thể khấu trừ lương của nhân viên vì lý do phải bồi thường thiệt hại được.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy …

Chat Zalo: 0904340664