Có được sang nhượng hợp đồng thuê nhà cho bên thứ ba?

0
481
Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm giải quyết nhiều vấn đề khó

Câu hỏi:

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi Luật sư về hợp đồng thuê nhà dài hạn. Hiện bên thuê của tôi ký hợp đồng thuê nhà với thời hạn là 10 năm không được quyền sang nhượng hợp đồng. Bên thuê mới thuê được 10 tháng nay muốn yêu cầu tôi sang nhượng hợp đồng thuê cho người khác. Giờ tôi phải làm sao, thưa Luật sư?

Luật sư tư vấn:

          Công ty Luật SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

           Khoản 2 Điều 3 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về việc cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận (thỏa thuận không trái với quy định pháp luật hiện hành, không trái đạo đức xã hội, có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng), nếu không thỏa thuận được sẽ áp dụng pháp luật liên quan.

          Vậy nên trong trường hợp này, nếu bạn và bên thuê có thể thương lượng, giải quyết với nhau về các vấn đề liên quan đến việc sang nhượng hợp đồng thuê nhà thì hoàn toàn có thể thực hiện yêu cầu đó của bên thuê dù trong hợp đồng có quy định thời hạn thuê là 10 năm không được chuyển nhượng. Việc thỏa thuận thương lượng này phải được lập thành văn bản phụ lục đính kèm bổ sung vào hợp đồng chính.

          Còn khi không thể thỏa thuận, thống nhất với nhau thì bạn có quyền yêu cầu bên thuê thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đó là, bên thuê tiếp tục thuê nhà hoặc nếu bên thuê không thuê nữa thì sẽ phải thanh lý hợp đồng thuê nhà mà không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Đồng thời, Khoản 4 Điều 428 Luật Dân sự 2015 quy định: “Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường”, do đó bên thuê cũng phải bồi thường cho bạn vì đã vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có quy định về phạt hợp đồng. Nếu bên thuê không chịu thực hiện nghĩa vụ bồi thường, bạn có thể làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp huyện yêu cầu Tòa án để giải quyết tranh chấp.