Tặng cho đất đai bằng giấy viết tay có công chứng

0
27

Câu hỏi: Chào Luật sư, giấy tặng cho đất bằng viết tay có chữ kí của 2 bên cho và nhận được công chứng của xã có hiệu lực không ạ? Người tặng cho đất đòi lại sau 7 năm sử dụng thì có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 1. Cơ sở pháp lý.

– Luật Đất đai 2013;

– Bộ luật Dân sự 2015;

 1. Nội dung tư vấn.

– Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

 1. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
  a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này”;

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định về Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”;

– Theo Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Tặng cho bất động sản như sau:

    “1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

 1. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.”

Theo đó, trong trường hợp của bạn, nếu sau khi viết giấy tặng cho đất có chữ ký của hai bên , và giấy tặng cho tài sản này được đem đi công chứng cũng như mảnh đất này được đăng ký quyền sở hữu dưới tên người được tặng thì hợp đồng tặng cho mảnh đất này sẽ có hiệu lực từ thời điểm đăng ký.

– Đối với trường hợp người tặng cho đất đòi lại sau 07 năm sử dụng thì cần phải căn cứ xem trường hợp này mảnh đất đã được sang tên hay chưa.

Trường hợp một, nếu việc chuyển quyền sở hữu đã xong, đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và đúng quy định của pháp luật thì tài sản đã thuộc về người được tặng cho, người tặng cho không thể đòi lại. Trừ trường hợp hợp đồng tặng cho đó là hợp đồng tặng cho có điều kiện và bên được tặng cho vi phạm điều kiện này thì có thể lấy đó làm căm cứ chấm dứt hợp đồng. Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

“Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

 1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
 3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại”

Trường hợp hai, nếu người tặng cho mới chỉ làm hợp đồng tặng bất động sản mà chưa làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người tặng cho có quyền đòi lại đất đã cho mà không cần quan tâm hợp đồng nay có điều kiện hay không có điều kiện. Theo căn cứ theo Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng tặng cho bất động sản đã công chứng thì sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, tức là thời điểm sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trừ trường hợp bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu.

 “Điều 459. Tặng cho bất động sản

 1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.
 2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.”

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Please enter your comment!
Please enter your name here