Untitled 2
Bán nhà

Có được tự bán nhà khi thuộc quyền sở hữu chung?

Câu hỏi:

Tôi có một ngôi nhà góp vốn chung với người bạn , nay tôi muốn bán ngôi nhà đó để phục vụ cho lợi ích kinh doanh của mình. Nhưng bạn tôi đã đi nước ngoài 2 năm trước và có bị mất liên lạc đã được 1 năm dù gia đình có thông báo với toà án thực hiện tìm kiếm từ 5 tháng trước nhưng đến nay không có tin tức. Vậy theo luật sư tôi có được tự ý bán ngôi nhà đó không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Về việc mua bán nhà ở thuộc quyền sở hữu chung, theo Điều 126 Luật nhà ở 2014 có quy định:

1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên bố mất tích của Tòa án thì các chủ sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật.

2.Trường hợp chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Có thể thấy rằng nhà ở của bạn thuộc quyền sở hữu của bạn và một người nữa thì khi muốn bán ngôi nhà đó bạn phải có sự đồng ý của người còn lại. Trừ trường hợp người đó bị toà án tuyên bố mất tích thì bạn được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của bạn của bạn được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bạn của bạn mới mất liên lạc 01 năm và toà án mới tổ chức tìm kiếm được 5 tháng. Theo Điều 68 Bộ Luật dân sự 2015 thì một người bị tuyên mất tích khi người đó biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Vì vậy, khi chưa đủ căn cứ để tuyên bố bạn của bạn đã mất tích, bạn không thể tự ý bán căn nhà đó mà phải đợi đến khi có quyết định của toà án. Hoặc nếu bạn cần tiền trong trường hợp khẩn cấp thì bạn có thể bán phần quyền sở hữu của mình như 2 người đã thoả thuận từ trước khi mua nhà, phần giá trị còn lại của ngôi nhà sẽ do toà án quy định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật nhà ở xã hội

Trường hợp nào được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội?

Câu hỏi: Nhà tôi có 2 vợ chồng sống ở vùng nông thôn, thu nhập …

Chat Zalo: 0904340664