Untitled 2

Có được ủy quyền cho phòng chuyên môn cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng

Câu hỏi: Tôi hiện đang làm tại phòng chức năng của UBND cấp huyện. Vừa qua UBND cấp huyện đã phân công cho đồng chí phó chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách việc cấp Giấy phép xây dựng. Nay phó chủ tịch muốn ủy quyền việc cấp Giấy phép xây dựng này lại cho phòng chức năng, chuyên môn thực hiện. Như vậy phòng chuyên môn cấp huyện thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng có đúng quy định của pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì ban đầu UBND cấp huyện ủy quyền cho phó chủ tich UBND cấp huyện phụ trách việc cấp Giấy phép xây dựng, nay phó chủ tịch UBND cấp huyện lại ủy quyền lại cho phòng chuyên môn. Về vấn đề ủy quyền lại, Điều 564 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:

a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

3. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu”.

Như vậy, việc phó chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền cho phòng chuyên môn cần có sự đồng ý của UBND cấp huyện và không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thực trạng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664