Untitled 2
Có nên thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

Có nên thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

Hiện nay, ở nước ta doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân. Do tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp không có sự tách bạch hay có thể nói tài sản của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp là một mà dẫn đến sự khác biệt này.

Vậy ngoài đặc điểm này ra , doanh nghiệp tư nhân còn có những đặc điểm nào khác, ưu điểm và khuyết điểm của loại hình doanh nghiệp này là gì?

Khái niệm: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

  • Là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.
  • Do 1 cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quản lý Công ty.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp.
  •  Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Ưu điểm: Chủ doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm: Do quyết định chủ quan và của một người, doanh nghiệp tư nhân có khả năng gặp rủi ro cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác.Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

ð    Lời khuyên dành cho khách hàng khi muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân là hãy suy nghĩ thật kĩ về khả năng huy động vốn, kế hoạch kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, ngành nghề kinh doanh,.… để tỷ lệ thành công là cao nhất bởi vì trách nhiệm khi điều hành doanh nghiệp tư nhân là rất lớn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664