Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

0
281
Thời điểm xác lập quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện công ty tôi đang có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng. Vậy tôi có thể nhận chuyển nhượng đất từ các cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo điều 191, Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Vì vậy công ty X là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc vào trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ cá nhân, tổ chức Việt Nam

Doanh nghiệp X chỉ có thể nhận quyền chuyển nhượng đất khi thuộc 1 trong những trường hợp quy định tại điểm g,h,k, Khoản 1, Điều 169, Luật đất đai 2013 như sau:

“g) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

h) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất;

k) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung;”

Như vậy, doanh nghiệp có  vốn đầu tư  nước ngoài chỉ được sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao để thực hiện dự án; được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê; được nhận quyền sử dụng đất thông qua quyết định hòa giải của UBND có thẩm quyền, quyết định của Bản án và nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp