Chuyển nhượng căn hộ chung cư chưa có sổ hồng có phải đóng thuế TNCN?

0
356
Mua bán nhà

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 123 Luật nhà ở năm 2014, để bán được chung cư chưa có sổ hồng thì người bán bắt buộc phải có biên bản bàn giao căn hộ và hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Lúc này, căn hộ chung cư chưa có sổ hồng sẽ được chuyển nhượng theo hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Vì vậy, việc chuyển nhượng cũng phải lập thành hợp đồng và có xác nhận của chủ đầu tư.

Theo Điểm g, Khoản 5, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân quy định về khoản thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Như vậy, việc thu nhập từ việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ cũng được coi là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra, do bạn còn sở hữu nhiều căn nhà khác nhau nên không thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS.

Theo Khoản 4, Điều 17, Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế quy định:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%