Untitled 2
đất đai

Tư vấn hoạt động cho thuê lại

Cho mình hỏi mình muốn kinh doanh căn hộ theo lĩnh vực lưu trú ngắn ngày. Mình thuê căn hộ và lấy căn hộ đó cho người khác thuê theo ngày.Mình muốn đăng ký hộ kinh doanh. Mình thuê vài căn hộ nhưg đều thuộc mường Thanh viễn triều
Vậy mình sẽ phải nộp thuế gì ạ?

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện có nhu cầu cho thuê lại căn hộ để kinh doanh lĩnh vực lưu trú ngắn ngày. Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/ NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh thì:

“Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.”

=> Như vậy, trường hợp của bạn không thuộc các quy định trên, cho nên vẫn phải đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh Bất động sản 2014 thì:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Trong đó, trường hợp của bạn thuộc khoản 2 được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP như sau:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh…”

=> Như vậy, bạn thuê lại các căn hộ trong Dự án Mường Thanh Viễn Triều chứ không trực tiếp đầu tư dự án này để kinh doanh, vậy nên trường hợp của bạn sẽ không phải thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn phải kê khai nộp thuê. Đồng thời, do thuộc trường hợp phải đăng ký kinh doanh nên thay vì thành lập doanh nghiệp, bạn có thể thành lập hộ kinh doanh.

– Thứ hai, về các loại thuế bạn phải nộp:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC  thì cá nhân và hộ gia đình cho thuê nhà ở có trách nhiệm khai thuế chung cho 02 loại thuế là: Thuế Thu nhập cá nhân và thuế Giá trị gia tăng (sau đây gọi chung là “thuế”).

Hiện có 2 phương pháp tính thuế là phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản và phương pháp tính nộp thuế khoán. Đối với trường hợp của bạn là cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn sẽ thuộc phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản. Cụ thể Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: “Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo hướng dẫn tại điểm này gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai kháccung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tựcung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống và/hoặc các phương tiện giải trí.”

=> Như vậy, bạn sẽ áp dụng phương pháp tính nộp thuế khoán cho 2 loại thuế là thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT. (cách tính quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 92/105/TT-BTC)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Câu hỏi: Tôi là Trung, ở Hà Nội. Tôi dự định cùng một số người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664