Untitled 2

Có được xây dựng trạm trộn bê tông trên đất nông nghiệp?

Câu hỏi:Công ty tôi muốn làm trạm trộn bê tông nhựa, nhưng mảnh đất chúng tôi định thực hiện công trình đang là đất trồng cây lâu năm. Vậy mong luật sư tư vấn giúp tôi, tôi có thể xây dựng trên mảnh đất đó được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Đất trồng cây hàng năm thuộc vào nhóm đất nông nghiệp vì vậy không thể xây dựng trạm trộn bê tông trên đất trồng cây lâu năm. Để có thể xây dựng, cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền để chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Điều 59 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– Tổ chức sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng phải xin phép UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.

– Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất.

Thủ tục xin cấp phép:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất gồm:

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Người sử dụng đất nộp hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Thời gian trả kết quả theo quy định của Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) là 15 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW, tôi có vấn đề cần được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664