Untitled 2
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty Luật SBLAW

Công ước viên 1980 có điều chỉnh hợp đồng gia công quốc tế?

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi hợp đồng gia công quốc tế nó có nằm trong quy định của công ước viên 1980 ko và tại sao?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật SB Law. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi này của bạn như sau:

Công ước viên 1980 là công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), tức CISG chỉ áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa mà không áp dụng cho các hợp đồng về dịch vụ. Điều 3.1 quy định rằng CISG sẽ vẫn áp dụng cho hợp đồng cung ứng hàng hóa được chế tạo hoặc sản xuất theo yêu cầu của người mua bởi hợp đồng như vậy vẫn được xem là hợp đồng mua bán hàng hóa như những hợp đồng mua bán hàng hóa sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, Khoản 1 CISG cũng quy định loại trừ áp dụng Công ước cho những hợp đồng như vậy nhưng bên mua cung cấp phần lớn nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo hoặc sản xuất hàng hóa đó.
Khái niệm về hợp đồng gia công được quy định tại Điều 542 Bộ luật dân sự 2015 như sau: “Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.”
Theo đó, nghĩa vụ của bên nhận gia công và bên đặt gia công cũng được quy định tại Điều 544 và 545 Bộ luật dân sự 2015 như sau: “Bên đặt gia công có nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.” Và “ Bên nhận gia công có nghĩa vụ bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.”
Như vậy, trong hợp đồng gia công bên đặt gia công đã cung cấp phần lớn nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo hoặc sản xuất hàng hóa đó.
Do đó, có thể khẳng định Hợp đồng gia công quốc tế không nằm trong quy định của CISG.

Giới thiệu sblaw

Chat Zalo: 0904340664