Untitled 2

Xin nghỉ việc sau khi nghỉ thai sản

Câu hỏi: Em muốn hỏi em nghĩ thai sản vào 10/06 và đến 10/12 thì em quay trở lại làm việc. Tuy nhiên do công ty chuyển đi xa mà em lại chạy xe không được và không có phương tiện gì cả nên em muốn viết đơn nghĩ liền vào ngày bắt đầu vô làm có được hay không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật SB Law. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Vì bạn không nêu rõ hợp đồng lao động của bạn là loại hợp đồng không xác định thời hạn hay hợp đồng có thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, nên trường hợp của bạn sẽ được chia như sau:
Căn cứ Điều 37 Bộ luật lao động 2012 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động thì:
– Trường hợp hợp đồng của bạn là hợp đồng có thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
– Trường hợp hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày
Như vậy, nếu thuộc trường hợp đầu tiên thì bạn cần thỏa mãn 1 trong các điều kiện đó để được xin nghỉ, thời gian báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc từng trường hợp. Nếu bạn thuộc trường hợp thứ 2 thì bạn được nộp đơn xin nghỉ hoặc bạn và công ty có thể thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm lộ thông tin quan trọng của công ty có thể bị xử lý ra sao?

Câu hỏi: Em mới xin nghỉ ở một công ty và có lỡ làm lộ …

Chat Zalo: 0904340664