Untitled 2
đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Doanh nghiệp hỏi: chúng tôi đang có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu và đề xuất phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan, mong luật sư tư vấn cụ thể.

Luật sư tư vấn: Về vấn đề của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

1.Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan:

Chị có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cho bốn nhóm sản phẩm bao gồm Nhóm 1; 4; 9 và nhóm 12. Nhãn hiệu này đã được chị tra cứu sơ bộ và kết quả tra cứu sơ bộ cho thấy nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ tại Thái Lan.

2.Đề xuất phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan:

Thời gian trước đây, Công ty của Chị có tiến hành hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang Thái Lan thông qua một đối tác tại quốc gia sở tại. Đối tác này hiện nay đang trong quá trình tiến hành đăng ký nhãn hiệu của Công ty chị tại Thái Lan. Do vậy, Chị có đề xuất tiến hành phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của đối tác nêu trên để bảo vệ quyền lợi cho Công ty chị.

Sau khi nghiên cứu và đánh giá yêu cầu và đề xuất của chị, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan:

Theo quy định của pháp luật Thái Lan, mỗi một đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu chỉ được áp dụng đối với một nhóm sản phẩm dịch vụ. Do vậy, trong trường hợp này, nếu Công ty của chị có dự kiến đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan với 4 nhóm sản phẩm, thì Công ty chị phải thực hiện nộp 4 (bốn) đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu cho bốn nhóm sản phẩm khác nhau.

Chi phí đăng ký (cho mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu):

Stt. Công viỆc thỰc hiỆn

Phí dỊch vỤ

1. Nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu (không quá 6 sản phẩm)

885 USD

2. Phí bổ sung cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi (nếu có)

32 USD

  • Chi phí nói trên đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí luật sư cho việc nộp đơn và cấp bằng nhãn hiệu, chưa bao gồm 10% VAT, phí khiếu nại (nếu có).

Thời gian đăng ký:

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan thông thường từ 11 đến 13 tháng, tuỳ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ việc.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Để có thể tư vấn và đánh giá chi tiết về khả năng thành công của việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan, Chị vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin liên quan đến Đơn vị đang nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của Công ty chị tại Thái Lan, mẫu nhãn hiệu, số đơn và ngày nộp đơn nếu có. Sau khi nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá tình trạng của đơn nói trên tại Thái Lan. Trên cơ sở đánh giá khả năng thành công cũng như tính chất phức tạp của vụ việc, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về các chi phí cũng như các công việc cần thực hiện để tiến hành việc phản đối.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, Chị vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cần một giải pháp đột phá chống vi phạm bản quyền truyền hình trên internet

Trong môi trường số, chúng ta không chỉ thuần túy phải giải quyết các vấn …

Chat Zalo: 0904340664