Untitled 2

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 06 tháng 03 năm 2014.

Theo đó:

1. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn nhà nước tối đa không quá 65% vốn điều lệ.

2. Tập đoàn Bảo Việt, các ngân hàng thương mại cổ phần duy trì tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ ở mức không thấp hơn 65% vốn điều lệ (trừ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam).

3. Trường hợp các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 929/QĐ-TTg thì thực hiện theo Quyết định đã được phê duyệt.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tại các công ty cổ phần chưa niêm yết có giá trị tính theo mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp được lựa chọn thuê tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá, hoặc tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị quyết số 15/NQ-CP, Quý khách có thể download theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664