Untitled 2

Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh

Ngày 11 tháng 3, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Quyết định được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3 năm 2014.

Theo đó, thị trường chứng khoán được tổ chức dưới hình thức là một đơn vị thuộc Sở Giao dịch chứng khoán. Việc xây dựng sẽ được tiến hành qua 3 giai đoạn với những nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu khác nhau.

Trong giai đoạn đầu phát triển thị trường, các chứng khoán phái sinh được phép giao dịch chỉ có các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số thị trường chứng khoán và trái phiếu chính phủ. Về dài hạn đối tượng giao dịch sẽ được mở rộng thêm hợp đồng quyền chọn dựa trên tài sản cơ sở là cố phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai tiền tệ và hàng hóa.

Cũng theo Quyết định này, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là tổ chức duy nhất thực hiện chức năng thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh theo mô hình đối tác trung tâm thông qua Trung tâm bù trừ chứng khoán phái sinh.

Để tìm hiểu chi tiết Quyết định số 366/QĐ-TTg, Quý khách có thể download theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664