Untitled 2
đông nam bộ có trung tâm văn hóa – thể thao

Đến 2030, 60 – 80% kcn vùng đông nam bộ có trung tâm văn hóa – thể thao

Ngày 14/08/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ, thay thế Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg được ban hành năm 2011.

Các chương trình, dự án thuộc Danh mục này bao gồm: Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu nhưng phải đáp ứng tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công và thuộc lĩnh vực, địa bàn được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo Luật Đầu tư; chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công như: Đầu tư hạ tầng điện lực, đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện; đầu tư nhà máy lọc dầu.

Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích đầu tư gồm: Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (đường cao tốc) có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên; phát triển vận tải công cộng: Đầu tư mua máy bay theo chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định cũng thuộc diện được xét cấp bảo lãnh Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2015; đối với những chương trình, dự án đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh trước ngày 30/09/2015 thì tiếp tục thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664