Untitled 2
dịch thuật hợp đồng

Dịch thuật hợp đồng

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi có 1 cái agreement và 1 cái amendment của nó. Bên đối tác yêu cầu dịch para by para.

Công ty cũng đã dịch tạm (chỉ để luật sư tham khảo các từ chuyên ngành). Ngoài ra, nếu luật sư thấy cần làm rõ thêm từ chuyên ngành nào thì gọi cho chúng tôi.

Luật sư báo giá cho chúng tôi.

Cảm ơn LS.

Luật sư trả lời: Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Công ty (sau đây gọi tắt là “Khách hàng” hoặc “Công ty”) mong muốn được cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến việc dịch Hợp đồng giữa Công ty và đối tác của Quý Công ty (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) từ tiếng Anh sang Tiếng Việt.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ dịch thuật để Quý Khách hàng xem xét.

1. Phạm vi Công việc

Liên quan đến việc dịch Hợp đồng cho Quý Khách hàng, phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Dịch Hợp đồng từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt theo yêu cầu của Khách hàng dựa trên tư vấn chuyên môn của Khách hàng;

– Chỉnh sửa Bản dịch của Hợp đồng dựa trên ý kiến phản hổi của Quý Khách hàng tối đa hai lần trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày SBLaw chuyển Bản dịch Hợp đồng lần đầu cho Khách hàng.

2. Lịch trình thực hiện công việc như sau:

– Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng, SBLaw sẽ tiến hành dịch và gửi Bản dịch Hợp đồng lần đầu cho Quý Khách hàng xem xét.

– Trong vòng 3ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của Khách hàng về bản dịch. SBLaw sẽ tiến hành rà soát, chỉnh sửa và gửi lại Quý Khách hàng Bản dịch Hợp đồng đã được sửa đổi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời tạp chí luật sư Việt Nam

Luật sư là gì? Những điều cần biết về luật sư

Ngày nay, pháp luật đã ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống …

Chat Zalo: 0904340664