Untitled 2
tư vấn luật hợp đồng

Tư vấn hợp đồng cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Như có trao đổi với luật sư hôm qua, Doanh nghiệp chúng tôi đang cần tư vấn ở một số vấn đề sau:

1. Nhượng quyền thương hiệu

2. Hệ thống văn bản nội bộ (điều lệ, nội quy, quy định, quy chế,…)

3. Bên Luật sư sẽ tư vấn cho bên tôi về tất cả các hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác phát sinh luôn.

Luật sư trả lời: Luật sư của SBLAW có thể hỗ trợ khách hàng các công việc nêu trên, cụ thể như sau:

1) Hỗ trợ soạn thảo/rà soát hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của công ty bao gồm:

(i) Nội quy lao động;

(ii) Thỏa ước lao động (nếu có);

(iii) Thỏa thuận bảo mật thông tin giữa công ty và người lao động;

(iv) Hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động Việt Nam hoặc người

lao động nước ngoài.

2) Hỗ trợ tham gia đàm phán, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh  giữa khách hàng và từng đối tác;

3) Hỗ trợ việc thành lập Công ty liên doanh giữa  khách hàng và từng đối tác: Báo giá khi có thông tin chi tiết về lĩnh vực hoạt động, địa điểm, số vốn đầu tư của liên doanh

4) Hỗ trợ việc soạn thảo  hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty liên doanh nêu trên; : Báo giá khi có thông tin chi tiết về lĩnh vực hoạt động, địa điểm, số vốn đầu tư của liên doanh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664