Untitled 2

Dịch vụ môi giới bán hàng hóa mà tổ chức nước ngoài cung cấp cho doanh nghiệp trong nước có thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu hay không?

Theo quy định tại khoản 4 điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam có quy định:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài thì sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu:

– Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài;

– Đào tạo

– Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam; Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật Bưu chính, Luật Viễn thông.

Như vậy, nếu một tổ chức nước ngoài không có trụ sơ tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ môi giới bán hàng hóa cho  một doanh nghiep Việt Nam mà mọi giao dịch, hoạt động môi giới thương mại  đều diễn ra tại nước ngoài, không có thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam thì tổ chức đó thuộc diện không chịu thuế nhà thầu theo quy định của Luật Việt Nam

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664