Untitled 2

Giới hạn lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ

Ngày 18 tháng 03 năm  2014, Thông tư số 06/2014/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực thay thế Thông tư số 14/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ đối với:

+ Tiền gửi của tổ chức ( trừ tổ chức tín dụng).

+ Tiền gửi của cá nhân.

Trong đó, tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức ( trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.

Để tìm hiểu chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Lãi suất tối đa tại Thông tư này đã bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy định theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 06/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664