Untitled 2

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng lãi suất tối đa cho khoản vay ngắn hạn

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 03 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất tối đa cho các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn:

+ Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 20102 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

+ Thực hiện phương án, dự án sản xuất- kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại;

+  Phục vụ sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau 

 

+Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành nghề công nghiệp hỗ trợ;

 

Để tìm hiểu chi tiết Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

+ Phục vụ sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các quy định của pháp luật liên quan.

Mức lãi suất tối đa này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ và đối với từng loại hình thức tổ chức tín dụng.

Đây là quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 03 năm 2014, thay thế Thông tư số 16/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 08/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau 

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách hàng không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay đối với khách hàng, trừ một số khoản phí theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-NHNN ngày 10 tháng 03 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 05/2011/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664