Untitled 2
Cây

Dịch vụ trung gian thanh toán theo pháp luật Việt Nam.

Hiện tại, theo quy định tại Nghị định 101/2012 về việc thanh toán không dùng tiền mặt, vấn đề tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán được quy định như sau:

1.Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: 

(a) Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử;

(b) Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ thanh toán;

(c) Các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2.Các tổ chức phi tín dụng, muốn cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thì phải đáp ứng được các điều kiện sau:

(i) Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, trong đó, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là một trong các hoạt động kinh doanh chính;

(ii) Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt theo đúng quy định;

(iii) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ VNĐ (khoảng 2,5 triệu USD).

(iv) Người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc hoặc giám đốc phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực phụ trách.

Hiện tại, Ngân hàng nhà nước vẫn chưa có thông tư hướng dẫn về dịch vụ này. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn đăng ký ngành nghề này cần có sự tư vấn của các luật sư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664