Untitled 2
Tu-van-kinh-doanh-bat-dong-san

Dịch vụ tư vấn hợp đồng liên kết đào tạo.

Các Bên sẽ cùng nhau hợp tác đào tạo Phi công tại Việt Nam và cấp chứng chỉ của nước ngoài

 Khách hàng mong muốn được một đơn vị tư vấn pháp luật chuyên nghiệp hỗ trợ (i) rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa ba bên; và (ii) đăng ký cấp phép liên kết đào tạo phi công.

 Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, chỉ có các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam công nhận.

Phạm vi liên kết đào tạo giữa các bên phải phù hợp với phạm vi ngành nghề và trình độ đào tạo của cơ sở tại Việt Nam và cơ sở đào tạo của nước ngoài.

Chương trình đào tạo phi công theo quy định của pháp luật Việt Nam, tương đương với chương trình đào tạo trung cấp nghề.

Do vậy, việc cấp phép đào tạo trong trường hợp này sẽ thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội.

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thời gian để tiến hành cấp phép phê chuẩn chương trình liên kết đào tạo là 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép cần tham vấn ý kiến của các Bộ ngành liên quan.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Nghiên cứu dự thảo hợp đồng do khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh);

Rà soát dự thảo hợp đồng;

Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật;

Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của khách hang liên quan đến dự thảo hợp đồng;

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của các bên  để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

Hỗ trợ tiến hành xin cấp phép hoạt động liên kết đào tạo:

Soạn thảo hồ sơ đơn:

Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng tiếng Anh;

Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về nội dung hồ sơ đơn;

Điều chỉnh hồ sơ đơn trên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng;

Tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Hồ sơ đơn;

Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

Dịch bản thảo cuối cùng của hồ sơ đơn sang tiếng Việt để thực hiện công việc.

Thủ tục cấp phép:

Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thông báo tiến độ xét duyệt và các yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước cso thẩm quyền; nếu có; và

Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận kết quả phê duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian tiến hành rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh là 08 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

b. Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép: Chúng tôi sẽ yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ xin cấp phép. Sau khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ lên dự thảo hồ sơ xin cấp phép để Quý Khách hàng phê duyệt. Chúng tôi dự liệu thời gian soạn hồ sơn xin cấp phép là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu cần thiết từ phía Khách hàng.

c. Theo dõi quá trình thẩm định cấp phép: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SBLaw sẽ hoàn tất việc xin xin cấp phép liên kết đào tạo cho Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664