Untitled 2
rủi ro khi mua nhà trong tương lai

Hỗ trợ rà soát hợp đồng thi công xây dựng công trình

Khi khách hàng là chủ đầu tư một dự án, mong muốn tìm kiếm một công ty luật có năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý hỗ trợ rà soát hợp đồng thi công xây dựng công trình với các nhà thầu, SBLAW có thể hỗ trợ công việc nêu trên với nội dung như sau:

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Nghiên cứu dự thảo hợp đồng do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh và tiếng Việt);

Rà soát dự thảo hợp đồng;

Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật;

Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng  để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh Hợp đồng xây dựng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664