Untitled 2

Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và bổ sung ngành nghề kinh doanh

Câu hỏi: Như đã trao đổi, công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Chúng tôi đang muốn mở thêm HS code 3402 (nhập khẩu từ Thái Lan và bán vào thị trường trong nước)

Các thành viên công ty chúng tôi đã góp đủ vốn đầu tư theo cam kết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đề nghị SBLAW tư vấn và báo giá?

Trả lời: Chúng tôi trân trọng cảm ơn email của Quý Công ty đã gửi cho chúng tôi, theo đó chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ Quý Công ty trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể là bổ sung thêm mã HS Code 3402 vào danh mục hàng hóa được thực hiện quyền nhập khẩu của Công ty (Sau đây được gọi là “Khách hàng”).

Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1.KHÁI QUÁT CƠ SỞ VÀ Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1. Khái quát cơ sở:

Theo thông tin Khách hàng cung cấp, chúng tôi hiểu rằng Khách hàng mong muốn điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể là bổ sung thêm mã HS Code 3402 vào danh mục hàng hóa được thực hiện quyền nhập khẩu của Khách hàng.

Nay, Khách hàng yêu cầu SB Law hỗ trợ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Khách hàng.

1.2. Ý kiến tư vấn sơ bộ:

Theo các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, Khách hàng cần phải nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn thực hiện các thủ tục này là:

(i) 15 ngày làm việc đối với thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư; và

(ii) 05 ngày làm việc đối với thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi điều chỉnh xong Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, Khách hàng còn phải xin Giấy phép kinh doanh do UBND thành phố Hà Nội cấp. Thời hạn thực hiện thủ tục này là 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Lộ trình thực hiện các thủ tục nêu trên có thể được mô tả theo các bước như sau:

a) Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn.Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

b) Thủ tục cấp phép: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đã được ký, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư được điều chỉnh sẽ là 15 (mười lăm) ngày làm việc; và thời hạn cấp Giấy xác nhận thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi Khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy xác nhận thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh cho Khách hàng. Thời hạn cấp Giấy phép kinh doanh là 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể.

2.PHÍ DỊCH VỤ

Phí Dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục ở trên sẽ là 79,537,500 VNĐ ( Bảy mươi chín triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm Đồng Việt Nam).

Phí Dịch vụ vừa nêu không bao gồm 10% VAT, phí ngân hàng và chi phí dịch thuật tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt (300.000VNĐ/100 từ).

Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664