Untitled 2

Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối hàng hoá của doanh nghiệp FDI

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh phân phối hàng hoá thì có cần phải xin Giấy phép kinh doanh không?

Trả lời: Theo quy định của Thông tư số 08/2013/TT-BCT của Bộ Công thương, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khi thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa) thì phải có Giấy phép kinh doanh.

Tuy nhiên, trước đây quy định đó chưa được thực hiện triệt để và vì Thông tư có quy định cho phép khi thành lập mới doanh nghiệp FDI, Giấy Chứng nhận đầu tư có thể đồng thời là Giấy phép kinh doanh. Thời điểm này, Giấy Chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh.

Sau khi Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành (ngày 01/07/2015), đối với doanh nghiệp FDI thành lập sau thời điểm 01/07/2015, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp riêng với/và không đồng thời là Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như không đồng thời là Giấy phép kinh doanh nữa.

Theo Khoản 3 Điều 3 tại Giấy CNĐKĐT của doanh nghiệp quy định: “Tổ chức kinh tế do Nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam các loại thuế theo quy định của pháp luật và chỉ được triển khai hoạt động đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng các điều kiện và/hoặc được cấp giấy phép/giấy chứng nhận/chứng chỉ hành nghề hoặc văn bản xác nhận theo quy định của pháp luật hiện hành; ….”

Vì vậy, doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664