Untitled 2

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào
1. Đã hoạt động vận tải trong nước từ 03 năm trở lên; không bị tuyên bố phá sản hoặc không ở trong tình trạng tuyên bố phá sản.
2. Có số lượng phương tiện phù hợp với phương án kinh doanh theo quy định.
3. Có Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế
4. Thực hiện việc Đăng ký khai thác vận tải hành khách tuyến cố định Việt – Lào theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT:
4.1. Tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên vận Việt – Lào phải xuất phát và kết thúc (trên lãnh thổ Việt Nam) tại bến xe khách từ loại 01 đến loại 04 hoặc bến xe loại 05 thuộc địa bàn huyện nghèo theo quy định của Chính phủ.
4.2. Phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt – Lào phải có lệnh vận chuyển. Lệnh vận chuyển cấp cho từng chuyến xe lượt đi và lượt về (trường hợp chuyến xe thực hiện trong nhiều ngày), cấp hàng ngày (trường hợp trong ngày thực hiện nhiều chuyến). Lệnh vận chuyển do doanh nghiệp, hợp tác xã tự in theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư88/2014/TT-BGTVT. Lệnh vận chuyển phải được đánh số thứ tự theo năm để quản lý.
4.3. Đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định Việt – Lào phải đăng ký và thực hiện mức chất lượng dịch vụ vận tải hành khách theo quy định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664