Untitled 2

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chung tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc?
Luật sư trả lời: Hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc
1. Phương tiện được cấp giấy phép vận tải thuộc quyền sử dụng của các doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ việc kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường bộ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp, hợp tác xã).
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hướng dẫn người lái xe nắm được các điều kiện giao thông, bến bãi, điểm dừng nghỉ, hệ thống biển báo trên hành trình ở Trung Quốc; cung cấp cho lái xe và nhân viên phục vụ danh sách hành khách của chuyến đi để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Mẫu Danh sách hành khách tuyến cố định và hợp đồng theo quy định tại Phụ lục IVb và IVc của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT.
4. Có Giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G, D theo quy định tại Điều 8, 9 Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT.
5. Thực hiện việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT: Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước..

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664