Điều kiện kết hôn

0
362

Nam nữ kết hôn với nhau phải tuan thủ theo các điều kiện sau:

1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn như sau: Người đang có vợ hoặc có chồng – Người mất năng lực hành vi dân sự – Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời –  Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng – Giữa những người cùng giới tính