Untitled 2

Điều kiện mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý dự án

Theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước, việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý dự án chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ một số yêu cầu như:

–         Không bố trí, sắp xếp được trong số tài sản hiện có của cơ quan, đơn vị;

–         Không áp dụng được hình thức điều chuyển tài sản theo quy định của pháp luật hoặc có điều chuyển nhưng chỉ đáp ứng được một phần

–         Không áp dụng được hình thức thuê tài sản phục vụ công tác quản lý dự án.

Cũng theo Thông tư này, khi dự án kết thúc, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có thể điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản mà còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; thanh lý đối với các tài sản đã vượt quá thời gian sử dụng theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được; chuyển giao về địa phương quản lý đối với diện tích đất Ban quản lý dự án được giao (hoặc tạm giao) để phục vụ công tác thi công dự án hoặc bán đối với các tài sản không xử lý theo hình thức điều chuyển hoặc thanh lý…

Việc bán tài sản được thực hiện thông qua phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật. Riêng đối với tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng cho mục đích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường phù hợp với quy hoạch được duyệt; các trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm và trường hợp giá trị tài sản theo đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/đơn vị tài sản, được phép bán chỉ định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014.

Công ty luật  S&B Law xin mời bạn download tại đây: 13222318

Nguồn: www.luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664