Untitled 2

Không công khai chế độ thu phí, phạt đến 6 triệu đồng

Phạt tiền từ 02 – 06 triệu đồng đối với tổ chức không niêm yết hoặc không công khai chế độ thu phí, lệ phí tại địa điểm thu, nộp phí, lệ phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp dễ nhận biết và tổ chức có hành vi niêm yết hoặc thông báo không đúng; không rõ ràng gây nhầm lẫn cho người nộp phí, lệ phí là nội dung quy định tại Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

Mức phạt tiền từ 02 – 06 triệu đồng này cũng được áp dụng đối với các tổ chức khai không đúng, không đủ các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định hoặc không lập chứng từ khi thu phí, lệ phí, trừ trường hợp thu phí, lệ phí theo quy định không phải lập chứng từ… Riêng đối với các hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí, phạt tiền từ 01 – 03 lần số tiền phí, lệ phí gian lận hoặc trốn nộp. Mức phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014; thay thế Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004.

Công ty luật  S&B Law xin mời bạn download tại đây: 186_2013_TT-BTC_13222342

Nguồn: www.luatvietnam.vn

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thí điểm cho người Việt được vào casino

Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2017/NĐ – …

Chat Zalo: 0904340664