Untitled 2
dich-vu-moi-gioi-bat-dong-san
điều kiện hành nghề luật sư trong nước

Điều kiện sản xuất con dấu theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện về an ninh trật tự để  sản xuất con dấu theo Luật doanh nghiệp hiện hành?

Luật sư trả lời :  Sản xuất con dấu là một  ngành nghề kinh doanh  có điều kiện.  Để tạo thuận lợi cho chủ doanh nghiệp trong quá trình đảm bảo hợp pháp điều kiện kinh doanh Luật doanh nghiệp quy đinh như sau:

Điều kiện Sản xuất con dấu:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Điều kiện về an ninh trật tự sản xuất con dấu:

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau:

1.1 Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

1.2 Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

1.3 Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

1.4 Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.5 Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

2. Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

3..Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật

4. Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu.

5. Cơ sở  kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

Như vậy trên đây là những điều kiện cần thiết để đảm bảo ngành sản xuất con dấu đáp ứng điều kiện cần và đủ tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664