Untitled 2

Doanh nghiệp bây giờ có cần đăng ký thang bảng lương với cơ quan nhà nước không?

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, chúng tôi muốn hỏi một việc liên quan đến nội dung dưới đây: Thông thường các doanh nghiệp phải đăng ký thang bảng lương với cơ quan quản lý lao động. Tuy nhiên, nghe nói gần đây có qui định mới là doanh nghiệp có thể tự xây dựng thang bảng lương nội bộ và công bố với người lao động, không cần phải đăng ký với cơ quan quản lý lao động của Nhà nước nữa, nội dung này có chính xác không?

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, luật sư SBLAW trả lời như sau:

Thông tin này hiện nay chưa chính xác. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động thì hành vi không gửi thang bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động vẫn bị xử phạt từ 500,000VNĐ-1,000,000VNĐ.

Ngoài ra, trong quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ lao động thương binh xã hội về công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương, thì vẫn còn thủ tục gửi thang bảng lương, định mức lao động lên phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện.

Hai văn bản trên đều đang có hiệu lực pháp lý.

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về lao động trên truyền hình Netviet:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664