Untitled 2
hình thức tư vấn pháp lý.
dieu kien kinh doanh dịch vu xoa bop

Doanh nghiệp lựa chọn hình thức tư vấn pháp lý.

SBLAW là một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp, chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp và chúng tôi cung cấp gói dịch vụ như sau:

Dịch vụ 1: Tư vấn pháp luật thường xuyên với gói dịch vụ là 500US$/tháng. Trong đó, SBLAW sẽ định kỳ cập nhật cho khách hàng các thông tin văn bản pháp luật có liên quan tới hoạt động kinh doanh của khách hàng, tư vấn thông qua điện thoại hoặc bằng email các vấn đề pháp lý mà khách hàng quan tâm bao gồm các vấn đề về cơ cấu tổ chức của công ty, hợp đồng thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề về truyền thông và lao động.

Phí dịch vụ trọn gói 500US$ tương ứng với 8 giờ làm việc.

Vào cuối kỳ mỗi tháng, hai bên sẽ thống nhất xác nhận bằng văn bản số giờ mà khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn để tính toán chi phí.

Nếu khách hàng chưa sử dụng chưa đến 8 giờ làm việc thì sẽ được tính bù vào tháng tiếp theo, nếu vượt quá thì sẽ tính trừ vào tháng sau hoặc tính theo giờ phụ trội là 100US$/1 giờ.

Trong trường hợp, khách hàng thuê SBLAW thực hiện những dự án riêng, bao gồm các việc như thuê đàm phán hợp đồng, đại diện làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền…thì sẽ được tính toán riêng theo thoả thuận áp dụng cho từng vụ việc.

Dịch vụ 2: Tư vấn theo từng vụ việc, áp dụng theo mức giá được thoả thuận giữa hai bên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

hợp tác

Tìm luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh

Vai trò của luật sư trong việc giải quyết các vụ án ngày càng được …

Chat Zalo: 0904340664