Untitled 2
công ty môi giới bảo hiểm

Thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi muốn thành lập công ty môi giới bảo hiểm, công ty luật có thể tư vấn cho chúng tôi được không?

Luật sư trả lời:  Theo yêu cầu của anh/chị gửi tới đại diện của chúng tôi, liên quan đến việc thành lập công ty môi giới bảo hiểm, chúng tôi xin tư vấn sơ bộ như sau:

1.Điều kiện thành lập:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, môi giới bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cụ thể như sau:

1.1. Điều kiện về vốn:

– Vốn pháp định: 4.000.000.000 VND (Bốn tỷ đồng).

– Trong trường hợp công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 50% vốn điều lệ ban đầu khi thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm;

– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ được hưởng lãi theo thoả thuận với ngân hàng nơi ký quỹ. Mức tiền ký quỹ bằng 2% vốn pháp định.

1.2. Điều kiện về nhân lực:

Ngoài các điều kiện chung theo quy định khoản 2, Điều 13, Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005, người quản trị, điều hành doanh nghiệp môi giới bảo hiểm còn phải đáp ứng các điều kiện: Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị phá sản, trừ trường hợp bị phá sản vì lý do bất khả kháng; hoặc là người quản lý điều hành của những doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bị thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

Đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên), còn phải đáp ứng điều kiện: Có bằng đại học hoặc trên đại học; trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất 5 năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 3 năm tại doanh nghiệp có vốn điều lệ tương đương vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến đảm nhiệm;

Đối với trường hợp thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) phải đáp ứng điều kiện: Có bằng đại học hoặc trên đại học; có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 2 năm hoặc trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 3 năm. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động trong cùng lĩnh vực, trừ trường hợp là công ty trực thuộc.

Đối với trường hợp Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện theo pháp luật, phải đáp ứng điều kiện: Có bằng đại học hoặc trên đại học; trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất 5 năm và đã giữ chức vụ ít nhất là trưởng bộ phận nghiệp vụ tại trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tối thiểu 3 năm và cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. Tổng giám đốc không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác trong cùng lĩnh vực.

2. Hồ sơ thành lập:

Ngoài các tài liệu thành lập doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký, đối với công ty môi giới bảo hiểm cần phải có các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của các thành viên sáng lập đủ khả năng để góp đủ vốn điều lệ; phương án hoạt động trong 5 năm đầu tiên sau khi xin được giấy phép và danh sách, lý lịch, các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp.

Chi tiết về hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh môi giới bảo hiểm sẽ được chúng tôi chi tiết khi nhận được yêu cầu chính thức từ anh/chị.

3. Thủ tục thành lập

Thủ tục thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh môi giới bảo hiểm sẽ được thực hiện tại Bộ tài chính.

Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lê, nếu chủ đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong thời hạn 60 ngày, Bộ Tài chính sẽ có văn bản chấp thuận về mặt nguyên tắc.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc, doanh nghiệp phải đóng đủ vốn điều lệ và nộp về cho Bộ Tài chính văn bản xác nhận của Ngân hàng về số vốn điều lệ đã đóng vào tài khoản phong toả tại ngân hàng đó của từng tổ chức, cá nhân theo danh sách đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp giấy phép.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

–         Điều kiện về nhân lực như đã trình bày ở trên.

–         Toàn bộ nhân viên tại các phòng nghiệp vụ có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực công tác do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được công nhận trong nước hoặc quốc tế cấp;

–         Đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin đối với hoạt động nghiệp vụ, kế toán- tài chính, đầu tư, cán bộ thông tin và đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng.

Khi doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện nói trên, Bộ tài chính sẽ trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp. Nếu quá thời hạn 6 tháng mà doanh nghiệp không đáp ứng một trong những điều kiện nói trên thì văn bản chấp thuận về nguyên tắc sẽ đương nhiên không còn hiệu lực.

4. Các vấn đề cần làm rõ:

Để có thể tư vấn chi tiết về chi phí, thời gian thành lập, chúng tôi cần anh/chị cung cấp cụ thể các thông tin sau đây:

–         Lĩnh vực hoạt động của công ty môi giới bảo hiểm dự kiến thành lập: Trong lĩnh vực nhân thọ hay phi nhân thọ.

–         Thông tin về cổ đông/thành viên sáng lập. Trong trường hợp cổ đông/thành viên sáng lập là pháp nhân, chúng tôi cần thông tin cụ thể về lĩnh vực hoạt động, số năm hoạt động.

–         Thông tin về Tổng giám đốc dự kiến

–         Thông tin vể tổng số vốn điều lệ dự kiến

–         Thông tin về loại hình công ty dự kiến thành lập

Hy vọng rằng những thông tin trên đây có thể giúp ích cho anh/chị. Chúng tôi rất mong sớm nhận được ý kiến phản hồi từ phía anh/chị.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Phát hành trái phiếu có phải là giải pháp tăng vốn hiệu quả cho Ngân hàng hay không-sblaw

Phát hành trái phiếu có phải là giải pháp tăng vốn hiệu quả cho Ngân hàng hay không?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664