Untitled 2
tra cứu nhãn hiệu

Tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp hỏi: Luật sư có thể tư vấn sơ bộ về dịch vụ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp được không?

Luật sư trả lời: Là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép hoạt động hợp pháp, SBLAW có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty các dịch vụ để Quý Công ty đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của Quý Công ty.

1.Dịch vụ tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu:

Thời gian tra cứu là trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tài liệu mà SBLAW yêu cầu đối với 01 nhãn hiệu trong 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ.

2.Dịch vụ đại diện đăng ký cho nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam:

SBLAW là một đại diện sở hữu công nghiệp nên có chức năng đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của Quý Công ty tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Các công việc SBLAW sẽ thực hiện gồm:

(i)                  Soạn thảo Đơn đăng ký nhãn hiệu và các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu.

(ii)                Thay mặt Quý Công ty nộp Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và theo dõi tình trạng Đơn cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như sau:

–         Giai đoạn thẩm định hình thức: trong vòng 01 tháng, Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định hình thức đối với nhãn hiệu của Quý Công ty. Nếu được chấp nhận sẽ chuyển sang gia đoạn thẩm định nội dung.

–         Sau khi chấp thuận về mặt hình thức, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ đăng thông tin về nhãn hiệu của Quý Công ty trên Công Báo Sở Hữu Công Nghiệp trong vòng 02 tháng.

–         Giai đoạn thẩm định nội dung: trong vòng 09 tháng kể từ thời điểm công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu của Quý Công ty.

–         Nếu nhãn hiệu có khả năng đáp ứng điều kiện bảo hộ, trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Quý Công ty.

PHÍ DỊCH VỤ:

  1. 1.      Phí dịch vụ tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu:

Mức phí dịch vụ tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu chuẩn là: 600.000 VNĐ (bằng chữ: sáu trăm nghìn đồng)/01 nhãn hiệu trong 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ. Mức phí dịch vụ này đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ cho Winlaw, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  1. 2.      Phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu:

Mức phí đăng ký chuẩn hiện đang áp dụng tại SBLAW là: 3.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba triệu đồng)/01 nhãn hiệu trong 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ.

Phí đăng ký áp dụng cho nhóm sản phẩm/dịch vụ từ thứ hai trở lên là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

Phí bổ sung cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở lên trong mỗi nhóm dịch vụ là 350.000 VNĐ.

Mức phí dịch vụ này đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ cho Winlaw, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tính trên phí dịch vụ dành cho Winlaw.

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU:

(i)                 Tài liệu yêu cầu cung cấp để tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu:

–         Mẫu nhãn hiệu (Quý Công ty có thể gửi file).

–         Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo nhãn hiệu.

(ii)               Tài liệu yêu cầu cung cấp để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

–         Giấy ủy quyền: theo mẫu của SBLAW. Quý Công ty ký, đóng dấu và chuyển lại cho Winlaw 02 bản.

–         Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu.

–         Đơn đăng ký nhãn hiệu: SBLAW soạn, ký và nộp với tư cách đại diện sở hữu công nghiệp thay cho Quý Công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Kinh nghiệm đăng ký quốc tế cho thương hiệu Việt Nam.

SBLAW đã và đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam bảo hộ thương hiệu …

Chat Zalo: 0904340664