Untitled 2

Đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết khi tôi ký kết hợp đồng dịch thì tôi có thể được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không ạ?
Luật sư trả lời: Khi ký kết hợp đồng có thể vì một lý do nào đó mà bạn không muốn thực hiện hợp đồng đó nữa.
Vì vậy mà bạn có thể đơn phương chấm dứt không thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây:
Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
1. Trong trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên thuê dịch vụ thì bên thuê dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên thuê dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
2. Trong trường hợp bên thuê dịch vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng theo thoả thuận thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664