Untitled 2

Hợp đồng dịch vụ

Câu hỏi: Xin luật sư có thể cho chúng tôi biết hợp đồng dịch vụ là gì và vấn đề trả tiền dịch vụ sẽ được trả như nào ạ?
Luật sư trả lời: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.
Đối tượng của hợp đồng dịch vụ
Đối tượng của hợp đồng dịch vụ phải là công việc có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội.
Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cũng phải trả phí vì vậy mà pháp luật đã quy định vấn đề trả tiền dịch vụ như sau:
Trả tiền dịch vụ
1.Bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
2.Khi giao kết hợp đồng nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ. Phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì gía dịch vuj được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.
3.Bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ ,nếu không có thỏa thuận khác.
4.Trong trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên thuê dịch vụ cs quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Mời quý vị xem thêm nội dung tư vấn về hợp đồng tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664