buôn bán đồ chơi kích dục

Hợp đồng mượn tài sản

Câu hỏi: Luật sư cho có thể cho tôi biết hợp đồng mượn tài sản được pháp luật quy định như nào?
Luật sư trả lời: Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.
Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản
Tất cả những vật không tiêu hao đều có thể là đối tượng cuả hợp đồng mượn tài sản
Trong thời gian ký kết thực hiện hợp đồng mượn tài sản các bên đồng thời phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình:
Nghĩa vụ của bên mượn tài sản
1.Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;
2.Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn;
3.Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được;
4.Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản muợn.
Quyền của bên mượn tài sản
1.Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;
2.Yêu cầu bên cho mượn phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng gía trị tài sản mượn, nếu có thỏa thuận.
3.Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản mượn.
Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản
1.Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có:;
2.Thanh toán cho bên cho mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng gía trị tài sản, nếu có thỏa thuận;
3.Bồi thương thiệt hại cho bên mượn, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không mà không báo cho bên mượn biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn, trừ những khuyết tật mà bên mượn biết hoặc phải biết.
Quyền của bên cho mượn tài sản
1.Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;
2.Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn;
3.Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do người mượn gây ra

Tin nổi bật

tải xuống (1)

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664