Untitled 2

Luật sư giải quyết tranh chấp kinh tế

Luật sư của SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý để giải quyết các tranh chấp kinh tế, các công việc mà SBLaw gồm:

Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, doanh nghiệp bao gồm:

1) Hoạt động cung cấp hàng hóa trong và ngoài nước;

b) Quan hệ kinh tế về cung ứng dịch vụ giữa các bên;

c) Hoạt động phân phối hàng hóa;

d) Quan hệ đại diện, đại lý;

đ) Hoạt động ký gửi hàng hóa;

e) Hoạt động thuê, cho thuê, thuê mua hàng hóa, dịch vụ;

g) Hoạt động xây dựng;

h) Hoạt động tư vấn, kỹ thuật;

i) Hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa;

k) Hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;

l) Quan hệ mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

m) Giao dịch đầu tư, tài chính, ngân hàng;

n) Giao dịch bảo hiểm;

o) Hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động franchise giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích kinh doanh;

Các tranh chấp giữa doanh nghiệp với các thành viên, giữa các thành viên của doanh nghiệp liên quan đến việc góp vốn, phân chia lợi nhuận, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức;

Các tranh chấp trong quá trình phá sản của công ty.

Các luật sư của SBLaw sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp kinh tế, gồm những công việc sau:

Tiếp xúc khách hàng và thu thập, nghiên cứu hồ sơ, thông tin, chứng cứ về vụ việc, nghiên cứu hệ thống pháp luật hiện hành để để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp một cách có hiệu quả;

Giải thích và đưa ra ý kiến tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp kinh tế;

Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý xác định căn cứ giải quyết tranh chấp kinh tế, kinh doanh, thương mại;

Tư vấn, chuẩn bị phương án đàm phán và tham gia đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp kinh tế;

Tham gia tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp kinh tế;

Cử luật sư hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng trong giai đoạn tố tụng;

Tư vấn và tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án vụ án kinh tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bảo mật thông tin xác minh điều kiện thi hành án

Các trường hợp Thừa phát lại không được lập vi bằng

Câu hỏi: Tôi được biết có những trường hợp sẽ không được lập vi bằng. …

Chat Zalo: 0904340664