Untitled 2

Luật sư giải quyết các tranh chấp dân sự

S&B Law với đội ngũ luật sư giỏi, tinh thông nghiệp vụ, có thể trợ giúp khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự:

Các tranh chấp mà luật sư S&B Law hỗ trợ giải quyết bao gồm:

–  Tranh chấp về hợp đồng dân sự giữa các bên;

–  Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

– Tranh chấp về thừa kế;

– Tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng;

-Tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.

Nội dung công việc mà luật sư S&B Law hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp về dân sự gồm:

– Tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tư vấn về các giấy tờ mà khách hàng cần cung cấp;

–  Nghiên cứu và xem xét hồ sơ, giấy tờ vụ việc, các thông tin mà khách hàng cung cấp, các thông tin mà luật sư tự thu thập, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp tối ưu;

–  Làm việc và đưa ra ý kiến tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và lợi ích liên quan trong quan hệ tranh chấp;

– Xem xét và đưa ra ý kiến tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;

– Liên hệ, chuẩn bị phương án đàm phán và nhận ủy quyền để tiến hành đàm phán với các bên trong việc giải quyết tranh chấp;

– Nghiên cứu và tìm ra phương án hòa giải thay vì đưa ra tòa án;

–  Tư vấn và trực tiếp tham gia quá trình thương lượng, hòa giải giữa các bên tranh chấp;

–         Đại diện theo ủy quyền hoặc/và cử luật sư tham gia giải quyết vụ việc tại tòa án sơ thẩm và phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

–  Đại diện cho khách hàng tiến hành bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bảo mật thông tin xác minh điều kiện thi hành án

Chậm trả phòng thì chủ nhà có được dọn đồ ra cho người khác thuê không?

Câu hỏi:  Tôi có cho thuê phòng trọ, và người thuê phòng trả phòng, nhưng tới …

Chat Zalo: 0904340664