Untitled 2

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

          Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP. Theo Nghị định này, người dân có thể đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hơn nữa việc cấp sổ, giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm cũng được thực hiện bằng giao dịch diện tử.

          Để thực hiện những giao dịch bằng điện tử thì chủ thể tham gia phải đáp ứng môt số yêu cầu nhất định.  Thứ nhất là phải có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật. Thứ hai là có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet, có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

         Các cá nhân, tổ chức muốn tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm có thể tiến hành lập và nộp hồ sơ theo hai cách. Một là truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hai là lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

         Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

           Cũng theo nghị định này, các trường hợp nộp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử được thực hiện giao dịch điện tử qua cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

          Nghị định này có hiệu lực ngày 1/3/2017.

Download văn bản tại đây: Nghị định số 166/2016/NĐ-CP

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664